Категории

Следвай ни във Facebook

 

Условия за ползване

Моля, внимателно прегледайте следните условия и политика, тъй като те са условията на продажба, които управляват вашите покупки в gtsmarket.com (наричан по-долу като GTS). Те определят вашите права и задължения по отношение на покупките ви, включително и важните ограничения и изключения. Поставянето на поръчка в GTS означава вашето съгласие, че тези политики се прилагат към поръчката, така че да сме сигурни, че ги разбирате, преди да подадете вашата поръчка.

 

Условия за ползване

 

МОЛЯ, ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ.

Това Споразумение по Условията за ползване ("Споразумението") описва реда и условията, приложими към използването на сайта gtsmarket.com, който се идентифицира катоwww.gtsmarket.com("Сайт"). Настоящото споразумение се сключва между вас като потребител на сайта ("Потребител") и собственика на сайта ("GTSMarket.com").

1. Прилагане и приемане на Правилата и условия.

1.1 За целите на настоящото споразумение, "Потребител" е всяко лице, който има достъп до сайта, за каквато и да е цел, независимо от това дали Потребителят се е регистрирал на сайта като регистриран потребител или Потребителят е платежоспособен клиент за конкретни услуги на GTSMarket.com. Потребител може да бъде и всяко юридическо лице, което използва този сайт.

1.2 Чрез достъпа до или използването на сайта вие се съгласявате, че приемате  условията, изложени в настоящото споразумение като потребител. Вие се обвързате със сроковете и условията на настоящото споразумение по отношение на достъпа Ви или използването на този сайт, както и някакви допълнителни подобрения, изменения, допълнения или промяна на същия. Ако не сте съгласни с всички срокове и условия на настоящото споразумение, моля не използвайте този сайт.

1.3 GTSMarket.com може да изменя настоящото споразумение по всяко време чрез публикуване на изменения. Измененията влизат в сила веднага след публикуването им. Публикуването на измененията, потвърждаването на споразумението и продължаването на използването на Сайта GTSMarket.com се счита за приемане на изменените условия. Настоящото споразумение не може да бъде променяно по друг начин, освен в писмен вид от упълномощен служител на GTSMarket.com.

1.4 Когато посетите GTSMarket.com или изпращате запитвания като потребител към GTSMarket.com, комуникирате с GTSMarket.com, Вие се съгласявате да получавате съобщения от GTSMarket.com по електронен път. GTSMarket.com ще комуникира с Вас по електронната поща или чрез изпращане на събщения на сайта.

2. Потребителите по принцип.

2.1 Потребителите могат да използват този сайт, единствено за собствените си лични или вътрешни цели. Всеки потребител се съгласява да не копира, възпроизвежда или сваля информация, текст, изображения, видео клипове, директории, файлове, бази данни или обяви, които са на разположение чрез Сайта ("Съдържание на GTSMarket.com"), за продажба или повторно разпространение на съдържанието от GTSMarket.com, масовото изпращане (чрез имейли, безжични текстови съобщения, физическа поща или по друг начин), работа с бизнес, който се конкурира с GTSMarket.com, или комерсиалното използване на съдържание от GTSMarket.com по друг начин. Системно извличане на съдържание от GTSMarket.com за създаване или компилиране директно или индиректно, събиране, компилиране, създаване на база данни или директория (без значение дали чрез роботи, паяци, автоматични устройства или ръчни процеси)  е забранено без писменото разрешение от GTSMarket.com. В допълнение, използването на съдържание или материали за каквато и да е цел, която не е изрично разрешена в това споразумение е забранено.

2.2 Някое от съдържанието на сайта GTSMarket.com е предоставено или публикувано от трети страни ("съдържание от трета страна"). GTSMarket.com не е автор на съдържанието от трети страни, независимо дали e внесенo от анонимни или регистрирани потребители. Съдържанието на трети лица е отговорност единствено на третата страна, което е условие, че GTSMarket.com не носи отговорност за точността, коректността, законосъобразността или истинността на съдържанието на третите лица и не носи отговорност пред никой Потребител във връзка с това Потребителя да разчита на такова съдържание от третата страна. В допълнение, GTSMarket.com не е отговорен за поведението на всеки активен потребител на сайта, и не носи отговорност за всяко лице, във връзка с щетите, понесени от всяко лице, като в резултат на поведението на този потребител.

2.3 GTSMarket.com може да позволи на потребителите достъп до съдържание, продукти или услуги, предлагани от трети лица чрез хипервръзки (под формата на дума като връзка, банери, канали или по друг начин) на уеб сайта, като трета страна. Вие сте предупредени да прочетете условията на такива сайтове и / или правила за поверителност, преди да използвате такива сайтове, за да бъдете наясно с условията и реда за използването на такива сайтове. Потребителят съзнава, че GTSMarket.com няма контрол над уеб-сайта на третата страна, не следи подобни сайтове и GTSMarket.com не може да бъде отговорен за такъв сайт, или всяко съдържание, продукти или услуги, предоставени от трети страни.

2.4 GTSMarket.com си запазва правото да ограничи, да отказва или да създаде различен достъп до сайта и неговите функции по отношение на различни потребители, или да промени някоя от функциите или въвеждане на нови функции, без предизвестие. Всеки Потребител съзнава, че невъзможността да използва сайта, изцяло или частично по каквато и да е причина, може да има неблагоприятни последствия за неговия бизнес. Всеки потребител се съгласява, че в никакъв случай GTSMarket.com няма да носи отговорност към потребителя или трети лица за невъзможността за използване на сайта (независимо дали те се дължат на смущения, ограничен достъп, промени или прекратяване на всички функции на сайта или по друг начин, неточности, грешки или пропуски по отношение на съобщения или предаване, или всички щети (преки, косвени, последващи или по друг начин), произтичащи от използването или невъзможността за използване на сайта.

2.5 Нито един потребител не може да извършва никаква схема, за да се нарушава целостта на компютърните системи или мрежи, използвани от GTSMarket.com и / или от който и да е друг потребител и нито един потребител да не се опитва да получи неоторизиран достъп до тези компютърни системи и мрежи.

2.6 Ние Ви призоваваме да прочетете "Политика за защита на личните данни” на GTSMarket.com, които уреждат опазването и използването на потребителската информация в притежание на GTSMarket.com. Всеки потребител приема Декларация за поверителност и всички промени и изменения към тях. Всеки потребител признава, че GTSMarket.com може да променя политиката за защита на личните данни от време на време, при условие, че GTSMarket.com предоставя актуализирана версия. Продължаване на използването на Сайта се счита за приемане на Декларацията за поверителност, която след това се показва на сайта по време на такова използване.

2.7 Като условие за достъп и използване на GTSMarket.com, Вие се съгласявате, че няма да използвате услугите от GTSMarket.com, за да се нарушават правата върху интелектуалната собственост или други законни права. При подобни обстоятелства GTSMarket.com ще прекъсне акаунтите на потребители, които са повторни нарушители на авторските права или други права на интелектуална собственост, или други законни права. В допълнение, GTSMarket.com си запазва правото да прекрати акаунта на потребителя при всяко едно нарушение на правата на другите, във връзка с използването на услугите от GTSMarket.com, или, ако GTSMarket.com счита, че е вредно за интересите на GTSMarket.com, или други потребители, или по някаква друга причина по усмотрение GTSMarket.com, с или без причина.

3. Регистрирани потребители.

3.1 Всеки потребител, който е попълнил и изпратил формуляр за регистрация или онлайн на сайта или офлайн, като дава информация (като име, адрес, телефон и факс номер, имейл адрес, подробности за своята дейност и др.) на GTSMarket.com е регистриран потребител на сайта ("регистриран потребител"). Акаунтът ("сметка") ще бъде създаден за всеки регистриран потребител и на всеки регистриран потребител ще бъдат присвоени потребителска електронна поща ("User ID") и парола ("Password") за потребителски достъп до своя профил.

3.2 Ако регистриран потребител е един бизнес субект, вие декларирате, че (а) вие имате права за обвързване на фирмата по настоящото споразумение; (б) адреса, който използвате при регистрацията, е основното място на стопанска дейност на такава бизнес единица; и (в) цялата друга информация, предоставена на GTSMarket.com по време на процеса на регистрация е вярна и точна. За целите на тази разпоредба, клон или представителство на фирмата няма да се считат за отделна единица, а основното място на стопанска дейност ще се счита централното.

3.3 Ставайки регистриран потребител, вие сте съгласни с включването на Вашите лични данни в нашата база данни. GTS Market може да изпраща имейли до вас или да се свърже с вас по друг начин чрез вашите лични данни, за каквато и да било информация, необходима на GTS Market.

3.4 GTSMarket.com може да спре или да прекрати акаунта на регистриран потребител по всяко време, като се дава съобщение в срок не по-малко от 24 часа на регистрирания потребител, при условие обаче, такова предизвестие не е необходимо за такова прекратяване, ако (а) GTS Market е определил, че има нарушение на разпоредбите на настоящото споразумение, като регистриран потребител, или (б) GTSMarket.com има разумни основания да подозира, че всяка информация, предоставена от регистриран потребител е невярна, неточна или недействителна, или (в) GTSMarket.com вярва, че действията на регистрирания потребител може да доведат до финансови загуби или правна отговорност към този регистриран потребител.

3.5 Регистриран потребител не може да продава, да се опитва да продава, предлага за продажба, възлага или по друг начин да прехвърля акаунт, User ID или парола на трето лице без предварителното съгласие на GTSMarket.com. Може да спре или да прекрати акаунта на регистрирания потребител или на правоприемника на регистрирания потребител в случай на продажба, предлагане да се продава, подарък, отдаване или прехвърляне в нарушение на тази част.

3.6 Независимо от разпоредбите на раздел 3.1 по-горе, GTSMarket.com може да откаже регистрация и да откаже издаване на акаунт и свързване с потребителско име и парола на всеки потребител.

4. Връзка между купувачи и GTS Market.

4.1 Чрез сайта си, GTSMarket.com осигурява електронна уеб-базирана платформа за показване на информационни продукти и други общи условия на сделките.

4.2 Потребителите са единствено отговорни за всички срокове и условия на сделките, извършвани чрез или в резултат на използването на Сайта, включително, без ограничение, връщания, гаранции, морски транспорт, застраховка, такси, данъци, заглавие, лицензи, глоби, разрешителни, манипулиране, транспортиране и съхранение. Може да има ситуации, в които купувачите са пуснали поръчки докато сроковете и условията на сделките са се променили. GTSMarket.com ще се свърже с Вас за инструкции преди изпращането или ще откаже поръчката и ще ви уведоми за това.

5. Правата върху интелектуалната собственост (ПИС), политиката за защита.

5.1 GTSMarket.com зачита правата върху интелектуалната собственост на другите, и ние очакваме нашите потребители да направят същото. Непозволена употреба на материали и търговски марки от друга страна се разглеждат строго на нашия уебсайт.

5.2 GTSMarket ще поиска всеки производител да гарантира, че включването на фалшификати, които не са лицензирани копия, или неразрешени продукти, като например фалшив дизайнер на облекло, часовници, чанти, слънчеви очила или други аксесоари, е строго забранено на GTSMarket.com, и няма да се показват продукти на GTSMarket.com без изричното разрешение от притежателя на интелектуална собственост. Маркови продукти са разрешени, да се показва на GTSMarket.com, ако е издаден сертификат за разрешение от собственика на търговската марка.

5.3 Повторение на нарушенията на нашата политика за правата върху интелектуалната собственост може да доведе до редица действия, включително премахване от показване. Следните дейности се използват като оръжие срещу нарушаване на правата върху интелектуалната собственост (ПИС):

- доброволен преглед и отстраняване на обяви, които се появяват като фалшиви, нелицензирани копия или неразрешени елементи;

- бързо отстраняване на включени в списъка, когато притежателя на търговската марка твърди за нарушение на интелектуалната собственост срещу всеки производител за изброени продукти;

- писмено уведомление с подходящи причина (и) от производителя за техни продукт(и) за отстраняване от GTSMarket.com поради подозрение за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на други;

- писмено уведомление до производителите, за чиито продукти се твърди, че нарушават чужди права;

- прекратяване, когато е уместно, показването на производителите, които продължават да са нарушители.

Молим тези, които имат претенции за нарушение да застанат зад своите претенции. С подаването на доклада на предполагаемо нарушение на GTSMarket.com, Вие се съгласявате да обезщетите GTSMarket.com срещу претенции или щети, произтичащи от отстраняването на показваните продукти.

5.4 Как да съобщим за предполагаемо нарушение на ПИС да GTSMarket.com?

Ако имате достатъчно основания да смятате, че показването на сайта нарушава авторско право, търговска марка, патент или други права на интелектуална собственост, може да изпратите уведомление на електронната поща (support@gtsmarket.com) до GTS Market. В уведомлението следва изрично да идентифицирате производителя и всяка връзка, с която се претендира, че се нарушават вашите права (специфични URL). Жалбоподателят трябва да приложи следните материали като прикачен файл за квалифицирана проверка:

- доказателство за правата - Според отстояваните права, моля представете доказателство за правата, като удостоверение за регистрация патент, удостоверение за регистрация на търговска марка и регистрация на сертификат на авторското право, и т.н. (обърнете внимание правата за интелектуална собственост трябва да се предоставят. Потвърждението е недостатъчно за доказване на правата);

- Идентифициране на доказателство:

  1. Индивидуални: ID карта, паспорт и други документи за идентификация;
  2. Корпоративни: бизнес лиценз и други промишлени и търговски документи за регистрация;

- правата на притежателя на разрешение:

  1. Доказателство: Ако жалбоподателят не е титуляр на права, той трябва да представи сертификат от агенция, надлежно подписан или запечатан от титуляра на правата;
  2. При получаване на посочените по-горе известие и друга информация, ние незабавно ще оценим вашата жалба, и в случаите, когато е уместно, ние незабавно ще спрем да се показваме засегнатите от вашия иск продукти;
  3. Ние ще уведомим производителя в писмена форма за отстраняването на претендираното нарушение за продуктовия списък, и ще предоставим на производителя информация за контакт с вас, така че производителят да може да се свърже с вас директно.
  4. Ако производителят възразява срещу отстраняването на предполагаемото нарушение за продуктовия списък, производителят може да ни представи подходящо предизвестие и да оспори това твърдение. При получаване на такова предизвестие, може да възобновим списъка на производителя, освен ако не сме получили съобщение от вас, че даденото действие е било подадено на член в съд с компетентна юрисдикция за нарушение на правата на интелектуалната собственост.

6. Ограничение на отговорността

6.1 До максималната степен, позволена от закона, функциите и услугите на сайта, се предоставят "както е" и "на разположение", и GTSMarket.com чрез настоящото изрично се отказва от всякакви гаранции, изрични или косвени, включително, ноограничено до никакви гаранции на условия, качество, трайност, производителност, точност, надеждност, продаваемост или пригодност за определена цел. Всички тези гаранции, представителства, условия, гаранции и условия се изключват.

 

6.2 ДО МАКСИМАЛНАТА ПОЗВОЛЕНА ПО ЗАКОН СТЕПЕН GTSMARKET.COM НЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА ВАЛИДНОСТА, ТОЧНОСТТА, ПРАВИЛНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, СТАБИЛНОСТТА, ЦЯЛОСТНОСТТА ИЛИ АКТУАЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЕНА НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТА, GTSMARKET.COM НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ, ВНОСЪТ, ИЗНОСЪТ, ДИСТРИБУЦИЯТА, ОФЕРТАТА, ПОКАЗЪТ, ПОКУПКАТА, ПРОДАЖБАТА И/ИЛИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ НА САЙТА.

6.3 Всеки Потребител е единствено отговорен за всички рискове и вреди по компютърната си система или загуба на данни в резултат от изтеглянето на всякакъв материал, свален или получен по друг начин чрез Сайта. Никакъв съвет или информация, независимо дали са устни или писмени, получени от всеки потребител от GTSMarket.com чрез или от сайта няма никаква гаранция, освен ако не е изрично упоменато тук.

6.4 При никакви обстоятелства GTSMarket.com не може да бъде подведен под отговорност за забавяне или неизпълнение или нарушаване на съдържание или услуги, предоставяни чрез сайта, произтичащи пряко или косвено от действие на природни сили, или причини извън нейния разумен контрол, включително без ограничение, интернет, компютър, телекомуникации или всякакви други повреди, оборудване, електрически повреди, стачки, трудови спорове, бунтове, въстания, граждански вълнения, недостиг на труд или материали, пожари, наводнения, бури, експлозии, природни бедствия, война, правителствени действия, на местни или чуждестранни съдилища или трибунали или неизпълнение на трети лица.

6.5 GTSMarket.com не носи отговорност за никакви специални, преки, косвени, наказателни, случайни или последващи вреди или каквито и да било щети (включително, не се ограничава до обезщетение за загуба на печалби или спестявания, прекъсване на бизнес, загуба на информация), независимо дали е по договор, небрежност, закононарушение или по друг начин или всякакви други щети, причинени от някое от следните:

- използването или невъзможността за използване на сайта,

- всеки дефект в стоките, проби, данни, информация или услуги, закупени или получени от даден потребител или на трета страна, доставчик на услуги чрез Сайта;

- нарушение на правата на трети лица или претенции или изисквания, като производство, внос, износ, дистрибуция, оферта, дисплей, покупка, продажба и / или използването на продукти или услуги, предлагани или показани на Сайта, може да нарушава или може да се твърди, за да се нарушават права на трети лица, или претенции от която и да е от страните, право на защитаване или обезщетение по отношение на твърденията за права, претенции или искове от трети ищци по правата на трети страни;

- неоторизиран достъп от трети лица до данни или лична информация на който и да било от потребителите;

- изявления или поведение на всеки потребител на сайта.

7. Правата върху интелектуалната собственост.

7.1 GTSMarket.com е едноличен собственик или законно лицензиант на всички права върху сайта и съдържанието му. Всички права, които не са изискани по силата на настоящото споразумение или от GTSMarket.com се запазват.

7.2 "GTSMarket", "GTSMarket.com" и свързаните с тях икони и лога са регистрирани търговски марки или търговски марки или търговски марки на услуги на GTSMarket.com, в различни юрисдикции и са защитени от авторско право, търговска марка и други приложими закони. Неоторизирано копиране, изменение, използване или публикуване на тези марки е строго забранено.

8. Общи.

8.1 Настоящото споразумение и политиката за защита на личните данни представляват цялото споразумение между потребителя и GTSMarket.com с уважение и урежда използването на Сайта, замества всички предходни писмени или устни споразумения по отношение на същия въпрос тук.

8.2 Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение се провежда като невалидна или неприложима, такава разпоредба трябва да се зачертае и останалите разпоредби трябва да бъдат изпълнени.

8.3 GTSMarket.com има право да възложи това споразумение (включително всички негови права, титли, доходи, интереси и задължения и задължения по настоящото споразумение). Потребителят не може да възлага изцяло или част от настоящото споразумение на всяко лице или юридическо лице.

8.4 Ако има някакъв конфликт между английската версия и друга езикова версия на настоящото споразумение, версията на английски език има предимство.

Количка

Количката е празна.

Нови продукти

Nec PowerMate VL360

Nec PowerMate VL360

Цена с ДДС: $27.03
Nec PowerMate VL350

Nec PowerMate VL350

Цена с ДДС: $24.32
Nec PowerMate VL350

Nec PowerMate VL350

Цена с ДДС: $16.22
HP L1706

HP L1706

Цена с ДДС: $16.22